Předškolní kroužky Slaný 2014

Předškolní kroužky Slaný 2014

Předškolní kroužky ve Slaném jsou určeny pro děti ze sociálně vyloučených, převážně romských, lokalit ve věku 3  –  7 let, které v současné době z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy a jejichž rodinné prostřední neumožňuje zvládnutí standardních předškolních  znalostí…

Malování na zeď II

Ukážu Vám co dokážu!

Fotografie z projektu, který se uskutečnil o prázdninách roku 2006 ve slovenské vesničce Červenica.

Volnočasový klub Téčko

Volnočasový klub Téčko

Projekt Volnočasový klub Téčko byl zaměřen na vytvoření prostoru pro děti ze sociálně vyloučené lokality Ralsko – Ploužnice (Liberecký kraj), ve kterém měly možnost kvalitně a smysluplně trávit volný čas, vzdělávat se a zvyšovat svoje osobnostní i vědomostní kompetence. V…

Tvořivé město

Tvořivé město

V rámci projektu Tvořivé město proběhlo během roku 2012 ve městě Slaný jedenáct výtvarných dílen pro rodiče s dětmi, Romy i Neromy. Dílny, realizované v prostorách husitské fary, tvořily příjemné místo, kde se jejich účastníci jednak zabavili a vyzkoušeli si…

Klub Slaný

Klub Slaný

Projekt Klub Slaný volně navázal na volnočasové kroužky pořádané ve Slaném v roce 2011 v rámci projektu Herna Slaný. Záměrem projektu bylo poskytnout volnočasové a vzdělávací aktivity dětem ze sociálně slabších rodin/lokalit města. Aktivity byly organizovány jednou týdně, náplní našich…