Mám na to!

Mám na to!

Cílem projektu Mám na to! bylo zvýšit finanční gramotnost, rozvinout dovednost správně hospodařit s penězi a zorientovat se na trhu práce/vzdělávání u dětí navštěvujících poslední dva ročníky základní školy praktické ve Slaném, které stojí před rozhodnutím o své další vzdělávací…

Ralsko v pohybu

Ralsko v pohybu

Projekt Ralsko v pohybu byl zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeže pocházející z obce Ploužnice (Ralsko), která se vyznačuje špatnou dostupností práce, nedostatkem kontaktu s ostatními obyvateli regionu, malou dopravní dostupností a zejména nedostatečnými možnostmi trávení volného času i…

Herna Slaný

Herna Slaný

V rámci projektu byly během roku 2011 pořádány odpolední volnočasové kroužky pro děti ze sociálně slabších rodin/lokalit ve Slaném. Náplní aktivit byly nejrůznější hry, soutěže, výtvarné, sportovní a hudební aktivity. V polovině roku se uskutečnil výlet do pražské ZOO, v…

Děti u dveří

Ukážu Vám co dokážu IV

Čtvrtý ročník projektu Ukážu vám, co dokážu! zaměřeného na volnočasové aktivity pro romské děti a mládež žijící ve vesničce Červenica na východním Slovensku. Jelikož jsme byli s chodem loňského projektu velmi spokojeni, snažili jsme se letos jeho strukturu co nejvíce zachovat….

Špinavé ruce

Ukážu Vám co dokážu III

Projektem Ukážu vám, co dokážu! III jsme navázali na dva ročníky realizované v předchozích dvou letech. Projekt se opět uskutečnil ve slovenské obci Červenica, a to formou měsíčního programu pro místní romské děti zaměřeného na výměnu kulturních a společenských hodnot,…