Podpora integrace romské menšiny v oblasti vzdělávání ve Slaném a v Praze

Podpora integrace romské menšiny v oblasti vzdělávání ve Slaném a v Praze

Termín realizace: 1.11.2023 – 31.10.2025 Projekt Podpora integrace romské menšiny v oblasti vzdělávání ve Slaném a v Praze, registrační číslo CZ.03.02.03/00/22_044/0002197, priorita OPZ+: 2 sociální začleňování. Hlavním cílem projektu je posílení vzdělávacích šancí u romských dětí žijících v sociálně znevýhodněném…

Profesionalizace organizace Tosara

Profesionalizace organizace Tosara

  Termín realizace: 1.9.2023 – 31.8.2025 Projekt Profesionalizace organizace Tosara, registrační číslo CZ.03.02.03/00/22_042/0001477, je realizován v rámci priority OPZ+: 2. Sociální začleňování. Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje a strategie pro to, aby byla Tosara pro veřejnost i dovnitř srozumitelnou,…

Spolu za vzdeláním - podpora školní úspešnosti ohrožených detí ve Slaném

Spolu za vzdeláním – podpora školní úspešnosti ohrožených detí ve Slaném

Termín realizace: 1.7.2023 – 30.6.2024 Cílem projektu je posílit vzdělávací šance u dětí a rodin ze sociálně slabého prostředí (rodiny ohrožené chudobou, dluhy a dalšími nežádoucími jevy, rodiny samoživitelů, Romové) ve Slaném. Umožnit tak všem dětem vzdělávat se v hlavním…

Podpora kompetencí v oblasti vzdělávání v rodinách ze sociálně nepříznivého prostředí ve Slaném

Podpora kompetencí v oblasti vzdělávání v rodinách ze sociálně nepříznivého prostředí ve Slaném

Termín realizace: 1.1. – 31.12.2023 Projekt se zaměřuje na komplexní podporu ve vzdělávání školních dětí z rodin žijících v sociálně nepříznivém prostředí ve Slaném. V rámci projektu realizujeme dvě stěžejní aktivity, podporu rodičovských kompetencí (poradenství, doučování dítěte s rodičem, podpora…

Volnočasový klub pro děti a mládež od 11 - 15 let

Volnočasový klub pro děti a mládež od 11 – 15 let

Termín realizace projektu: 1.1.-31.12.2023 V rámci projektu realizujeme volnočasový klub pro děti  a mládež od 11 let zaměřený na kvalitní trávení volného času, osobnostní rozvoj a podporu v přípravě do školy a vzdělávání obecně. Klub probíhá každý čtvrtek od 15…