Víkendové a prázdninové aktivity pro děti a mládež z lokality Ploužnice - 2013

Víkendové a prázdninové aktivity pro děti a mládež z lokality Ploužnice – 2013

1. 5. – 31. 12. 2013 Během projektu  proběhlo 10 víkendových programů zaměřených na aktivní trávení volného času  a prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality Ralsko – Ploužnice. Víkendy se tematicky zaměřily na tvůrčí…

Volnočasový klub Téčko

Volnočasový klub Téčko

Projekt Volnočasový klub Téčko byl zaměřen na vytvoření prostoru pro děti ze sociálně vyloučené lokality Ralsko – Ploužnice (Liberecký kraj), ve kterém měly možnost kvalitně a smysluplně trávit volný čas, vzdělávat se a zvyšovat svoje osobnostní i vědomostní kompetence. V…

Tvořivé město

Tvořivé město

V rámci projektu Tvořivé město proběhlo během roku 2012 ve městě Slaný jedenáct výtvarných dílen pro rodiče s dětmi, Romy i Neromy. Dílny, realizované v prostorách husitské fary, tvořily příjemné místo, kde se jejich účastníci jednak zabavili a vyzkoušeli si…

Klub Slaný

Klub Slaný

Projekt Klub Slaný volně navázal na volnočasové kroužky pořádané ve Slaném v roce 2011 v rámci projektu Herna Slaný. Záměrem projektu bylo poskytnout volnočasové a vzdělávací aktivity dětem ze sociálně slabších rodin/lokalit města. Aktivity byly organizovány jednou týdně, náplní našich…

Mám na to!

Mám na to!

Cílem projektu Mám na to! bylo zvýšit finanční gramotnost, rozvinout dovednost správně hospodařit s penězi a zorientovat se na trhu práce/vzdělávání u dětí navštěvujících poslední dva ročníky základní školy praktické ve Slaném, které stojí před rozhodnutím o své další vzdělávací…