Klub Slaný

Klub Slaný

Projekt Klub Slaný volně navázal na volnočasové kroužky pořádané ve Slaném v roce 2011 v rámci projektu Herna Slaný. Záměrem projektu bylo poskytnout volnočasové a vzdělávací aktivity dětem ze sociálně slabších rodin/lokalit města. Aktivity byly organizovány jednou týdně, náplní našich…

Mám na to!

Mám na to!

Cílem projektu Mám na to! bylo zvýšit finanční gramotnost, rozvinout dovednost správně hospodařit s penězi a zorientovat se na trhu práce/vzdělávání u dětí navštěvujících poslední dva ročníky základní školy praktické ve Slaném, které stojí před rozhodnutím o své další vzdělávací…

Ralsko v pohybu

Ralsko v pohybu

Projekt Ralsko v pohybu byl zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeže pocházející z obce Ploužnice (Ralsko), která se vyznačuje špatnou dostupností práce, nedostatkem kontaktu s ostatními obyvateli regionu, malou dopravní dostupností a zejména nedostatečnými možnostmi trávení volného času i…

Herna Slaný

Herna Slaný

V rámci projektu byly během roku 2011 pořádány odpolední volnočasové kroužky pro děti ze sociálně slabších rodin/lokalit ve Slaném. Náplní aktivit byly nejrůznější hry, soutěže, výtvarné, sportovní a hudební aktivity. V polovině roku se uskutečnil výlet do pražské ZOO, v…

Děti u dveří

Ukážu Vám co dokážu IV

Čtvrtý ročník projektu Ukážu vám, co dokážu! zaměřeného na volnočasové aktivity pro romské děti a mládež žijící ve vesničce Červenica na východním Slovensku. Jelikož jsme byli s chodem loňského projektu velmi spokojeni, snažili jsme se letos jeho strukturu co nejvíce zachovat….