Podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném

Podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném

Projekt rozšiřuje možnosti materiálního zabezpečení našeho předškolního centra a doučování, ale i možnosti zajímavých exkurzí a výletů pro děti.Zároveň nabízí odbornou podporu našim pracovníkům s dětmi v podobě různých školení a seminářů. Projekt podpořil Nadační fond Albert v programu Bertík…

Rozvojové volnočasovky pro děti ve Slaném (Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Slaný a Kladno)

Rozvojové volnočasovky pro děti ve Slaném (Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Slaný a Kladno)

Celoroční volnočasový program nabízí dětem a mladým lidem od 6 do 18 let ze Slaného možnost trávit svůj volný čas aktivitami, které pro ně nejsou jinak dostupné, vyzkoušet si co nejširší spektrum zájmových aktivit a na některé z nich se…

Podpora inkluze ve Slaném

Podpora inkluze ve Slaném

Realizace: květen 2019 – duben 2022. V rámci projektu realizujeme: Vzdělávací centrum pro předškolní děti – určeno pro předškolní děti 3-7 let, cílem vzdělávacího centra je zvyšování účasti dětí ze sociálně slabšího prostředí v předškolním vzdělávání. Centrum je otevřeno každý všední den…