Vzdělávací klub Kereka

Vzdělávací klub Kereka

Projekt poskytuje vzdělávací programy – individuální a skupinové doučování a předškolní kroužky – dětem a rodinám ze Slaného, pro které jsou tyto služby v současné době jinak nedostupné. Cílem projektu je příprava dětí na úspěšný vstup na základní školu, prevence…

Předškolní kroužky Slaný 2014

Předškolní kroužky Slaný 2014

Předškolní kroužky ve Slaném jsou určeny pro děti ze sociálně vyloučených, převážně romských, lokalit ve věku 3  –  7 let, které v současné době z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy a jejichž rodinné prostřední neumožňuje zvládnutí standardních předškolních  znalostí…

Víkendové a prázdninové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ploužnice a Náhlov – 2014

Víkendové a prázdninové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ploužnice a Náhlov – 2014

Celoroční víkendový program nabízí dětem a mladým lidem od 6 do 18 let z města Ralsko (lokality Náhlov a Ploužnice) možnost trávit svůj volný čas aktivitami, které v místě nejsou dostupné, vyzkoušet si co nejširší spektrum zájmových aktivit a na…

Víkendové a prázdninové aktivity pro děti a mládež z lokality Ploužnice - 2013

Víkendové a prázdninové aktivity pro děti a mládež z lokality Ploužnice – 2013

1. 5. – 31. 12. 2013 Během projektu  proběhlo 10 víkendových programů zaměřených na aktivní trávení volného času  a prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality Ralsko – Ploužnice. Víkendy se tematicky zaměřily na tvůrčí…

Volnočasový klub Téčko

Volnočasový klub Téčko

Projekt Volnočasový klub Téčko byl zaměřen na vytvoření prostoru pro děti ze sociálně vyloučené lokality Ralsko – Ploužnice (Liberecký kraj), ve kterém měly možnost kvalitně a smysluplně trávit volný čas, vzdělávat se a zvyšovat svoje osobnostní i vědomostní kompetence. V…