Herna Slaný

Herna Slaný

V rámci projektu byly během roku 2011 pořádány odpolední volnočasové kroužky pro děti ze sociálně slabších rodin/lokalit ve Slaném. Náplní aktivit byly nejrůznější hry, soutěže, výtvarné, sportovní a hudební aktivity.

V polovině roku se uskutečnil výlet do pražské ZOO, v prosinci program uzvařela vánoční besídka s vystoupením koled a básniček pro rodiče.

Realizace projektu: 1.1.- 31.12.2011

Cíle projektu:

  • umožnit dětem smysluplně trávit svůj volný čas
  • umožnit dětem naučit se nové zajímavé činnosti, něco umět, dokázat
  • díky tomu zlepšit jejich sebevědomí
  • vytvořit pro děti z vyloučených lokalit prostor, kde se budou cítit dobře a kam se budou těšit
  • přivést tyto děti do místa DDM, kam běžně nechodí a kde se mohou setkat s lidmi z jiných prostředí
  • dát dětem najevo, že někdo má zájem o ně i jejich problémy
  • zkontaktovat se skrze děti s jejich rodiči a snažit se získat jejich důvěru a zájem o aktivity naše i jejich dětí
  • díky prezentaci výsledků naší činnosti ukázat rodičům výsledky práce jejich dětí
  • propojit svět dětí z vyloučených lokalit se světem okolním

Projekt byl podpořen v rámci programu Mládež v akci Českou národní agenturou Mládež.

Mládež v akci