Klub Slaný

Klub Slaný

Projekt Klub Slaný volně navázal na volnočasové kroužky pořádané ve Slaném v roce 2011 v rámci projektu Herna Slaný. Záměrem projektu bylo poskytnout volnočasové a vzdělávací aktivity dětem ze sociálně slabších rodin/lokalit města. Aktivity byly organizovány jednou týdně, náplní našich setkání s dětmi byly různé hry, soutěže, výtvarné a rukodělné činnosti a také dva výlety: do pražského Technického muzea a na dětský festival Kašpárkohraní. Prostor pro konání kroužků poskytl DDM Slaný.

Realizace programu: 1.1. – 30.6. 2012

Cíle projektu:

  • Umožnit dětem smysluplně trávit svůj volný čas
  • Umožnit dětem naučit se nové věci, získat nové dovednosti a zažít úspěch
  • Díky tomu posílit jejich sebevědomí
  • Dát dětem pocit, že má někdo zájem o ně i o jejich problémy
  • Díky prezentaci výrobků ukázat rodičům výsledky práce jejich dětí, tím je podpořit k větší pozornosti vůči vzdělávání a výchově dětí
  • Umožnit dětem kontaktovat se i s dětmi z jiného prostředí, ať už romského či ne

Projekt byl podpořen v rámci programu OSF Jdi do toho!

OSF