Naše vize

,,Pro všechny děti bez rozdílu chceme vytvářet otevřené, respektující a bezpečné prostředí, kde budou zažívat radost ze hry a učení a získávat základy pro další růst i vzdělávání. Chceme se vzájemně obohacovat, bořit zažité stereotypy a přinášet do společnosti více laskavosti a pochopení.“

Předškolní klub Tosara zřizuje nezisková organizace Tosara, z.s., která se zaměřuje na vzdělávací a volnočasové aktivity, především pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, žijí v socio-kulturně znevýhodněném prostředí, nebo jsou jim nedostupné pro ně adekvátní a vyhovující možnosti rozvoje a vzdělávání.  Předškolní klub vznikl v roce 2012 a dosud fungoval jako možnost předškolního vzdělávání pro děti žijící v sociálně nepříznivých podmínkách, které z různých důvodů nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu (např. absence trvalého bydliště a spádové školky ve Slaném), s cílem připravit je co nejlépe na vstup na základní školu. S vizí přispět k rozmanité a bohaté společnosti nyní klub otevíráme širšímu poli zájemců. Chceme v něm vytvořit různorodý a obohacující kolektiv, kde se můžeme všichni od sebe vzájemně učit a kde každý najde své bezpečné místo.

Náš klub se dlouhodobě vyznačuje velmi přátelským a otevřeným prostředím k dětem i rodičům. Přistupujeme individuálně k potřebám a možnostem každého dítěte a hledáme nejlepší způsoby jeho předškolního i osobnostního rozvoje. Naše práce je postavena na respektujícím přístupu zkušených lektorek, metodicky se opíráme o rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s využitím prvků metody konceptuálního učení Grunnlaget a učení zážitkem. Předškolní vzdělávání doplňuje možnost poradenství v oblasti vzdělávání, které mohou využít všichni rodiče zapsaných dětí.