Naše vize

,,Pro všechny děti bez rozdílu chceme vytvářet otevřené, respektující a bezpečné prostředí, kde budou zažívat radost ze hry a učení a získávat základy pro další růst i vzdělávání. Chceme se vzájemně obohacovat, bořit zažité stereotypy a přinášet do společnosti více laskavosti a pochopení.“

Dětskou skupinu Tosara zřizuje nezisková organizace Tosara, z.s., která se zaměřuje na vzdělávací a volnočasové aktivity, včetně dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby, žijí v socio-kulturně znevýhodněném prostředí, nebo jsou jim nedostupné pro ně adekvátní a vyhovující možnosti rozvoje a vzdělávání. Dětská skupina je postavena na dlouhodobých zkušenostech s provozováním předškolního klubu pro děti žijící v sociálně nepříznivých podmínkách ve Slaném, které z různých důvodů nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu (např. absence trvalého bydliště a spádové školky ve Slaném), s cílem připravit je co nejlépe na vstup na základní školu (od r. 2012). A především s ročním provozem inkluzivního předškolího klubu otevřeného širšímu poli zájemců (od r. 2021), s různorodým a obohacujícím kolektivem, kde se všichni můžou od sebe vzájemně učit a kde každý najde své bezpečné místo.

Naše předškolní zařízení se dlouhodobě vyznačují velmi přátelským a otevřeným prostředím k dětem i rodičům. Přistupujeme individuálně k potřebám a možnostem každého dítěte a hledáme nejlepší způsoby jeho předškolního i osobnostního rozvoje. Naše práce je postavena na respektujícím přístupu zkušených lektorek, metodicky se opíráme o rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s využitím prvků metody konceptuálního učení Grunnlaget a učení zážitkem. Naše lektorky jsou proškoleny v metodě FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování),  ketré se v rámci klubu také aktivně věnujeme. Předškolní vzdělávání doplňuje možnost poradenství v oblasti vzdělávání, které mohou využít všichni rodiče zapsaných dětí.