lidé

Jana Rejžkovádředitelka, projektová manažerka, metodička

Emma Vrbová koordinátorka a lektorka předškolního vzdělávání

Lucia Paušlyová poradkyně pro rodiny

Kateřina Holá koordinátorka a lektorka doučování

Mária Jakubovie fundraiserka

Tereza Stříbrná lektorka předškolního centra

Markéta Marešová lektorka předškolního centra

Kateřina Habadová lektorka předškolního centra a doučování

Maria Schormová lektorka doučování

Anežka Nováčková lektorka doučování

Jana Beránková lektorka doučování

Kateřina Volfová lektorka doučování

Zdena Nováková lektorka doučování

Magdaléna Šipka koordinátorka volnočasových programů

lektoři volnočasových programů a kroužků:

Anežka Kotrbová, Adéla Toldeová, Kateřina Pácová

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Struktura spolku

Výbor
Jana Rejžková – předsedkyně
Jiří Kunecký – místopředseda
Zuzana Pokorná – členka rady

Členové
Marek Spěšný, Mária Jakubovie, Marie Palečková, Lucia Paušlyová, Evgenia Bernstein, Tereza Schwabová, Lenka Kubelová, Emma Vrbová