profil

All you need to do is say “do my paper” and our group of professional, certified freelance writers will commence functioning in your custom-made newspaper instantly pay for essay . Creating a cut-throat essay is not quick. With all the optimum tradition essay creating product backing you, you’ll certainly score higher and succeed in reviewing writing help . Can somebody guide me with my essay? Confident we are able to. Our product has numerous numerous expertise and qualified authors prepared to resolve your crafting issues paper writing service. Our authors will supply you using a tailor-made put together, plagiarism cost-free paper of higher good quality. Basically say “write my paper for me” and we’re on there cv writing.

Tosara je nevládní nezisková organizace, která se od roku 2005 zaměřuje na volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a rodiny žijící v sociálně znevýhodněném prostředí.

Vize

Věříme, že všechny děti by měly mít šanci rozvíjet se a vzdělávat tak, aby mohly žít plnohodnotný život.  Měly by si především hrát, získávat rozhled a co největší množství podnětů.

Poslání

U dětí, jejichž šance na plnohodnotný rozvoj jsou kvůli životu v sociálně vyloučených lokalitách snížené, se je snažíme vyrovnávat. Dětem proto poskytujeme volnočasové a vzdělávací aktivity, v rámci kterých mají možnost získat chybějící znalosti, schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich budoucí životní dráhy. Vzhledem k zásadní roli rodiny je součástí naší činnosti i její aktivní zapojení.

Cíle

  • rozvoj osobnostních kompetencí a podmínek pro vzdělávání u dětí, mládeže a rodin žijících v sociálně znevýhodněném prostředí
  • prevence sociálně patologických jevů
  • podpora dobrovolnictví
  • zlepšení povědomí společnosti o situaci v sociálně vyloučených lokalitách a její zapojení do aktivit organizace; podpora tolerance ve společnosti
  • rozvoj občanské společnosti

Historie

Tosara vznikla na katedře romistiky FF UK v roce 2005 s cílem zlepšování životních podmínek dětí, mladých lidí a rodin žijících v sociálně vyloučených komunitách, a to především prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit. První čtyři roky působilo sdružení na východním Slovensku, kde se v letech 2006 – 2009 uskutečnily čtyři ročníky projektu „Ukážu vám, co dokážu“ zaměřené na volný čas romských dětí žijících v osadě při obci Červenica. V roce 2010 se naše činnost přesunula do České republiky, především do lokalit Ralsko a Slaný. V Ralsku od té doby realizujeme víkendové volnočasové aktivity pro děti a mládež, v minulosti i několik letních příměstských táborů. Ve Slaném jsme rovněž začínali s volnočasovkami, které později doplnil program na podporu finanční gramotnosti pro děti ze ZŠ praktické a tvůrčí soboty pro děti i rodiče. Od podzimu roku 2012 jsme se začali více věnovat vzdělávání. Začali jsme pořádat předškolní kroužky pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu, a od jara 2015 také doučování pro děti, které čerstvě nastoupily na základní školu, za pomoci skupiny místních dobrovolníků. Nedílnou součástí naší práce je v současné době také poradenství pro rodiče, které se snažíme podpořit při vzdělávání jejich dětí.