profil

Tosara je nevládní nezisková organizace, která se od roku 2005 zaměřuje na volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a rodiny žijící v sociálně znevýhodněném prostředí.

Vize

Věříme, že všechny děti by měly mít šanci rozvíjet se a vzdělávat tak, aby mohly žít plnohodnotný život.  Měly by si především hrát, získávat rozhled a co největší množství podnětů.

Poslání

U dětí, jejichž šance na plnohodnotný rozvoj jsou kvůli životu v sociálně vyloučených lokalitách snížené, se je snažíme vyrovnávat. Dětem proto poskytujeme volnočasové a vzdělávací aktivity, v rámci kterých mají možnost získat chybějící znalosti, schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich budoucí životní dráhy. Vzhledem k zásadní roli rodiny je součástí naší činnosti i její aktivní zapojení.

Cíle

  • rozvoj osobnostních kompetencí a podmínek pro vzdělávání u dětí, mládeže a rodin žijících v sociálně znevýhodněném prostředí
  • prevence sociálně patologických jevů
  • podpora dobrovolnictví
  • zlepšení povědomí společnosti o situaci v sociálně vyloučených lokalitách a její zapojení do aktivit organizace; podpora tolerance ve společnosti
  • rozvoj občanské společnosti

Historie

Tosara vznikla na katedře romistiky FF UK v roce 2005 s cílem zlepšování životních podmínek dětí, mladých lidí a rodin žijících v sociálně vyloučených komunitách, a to především prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit. První čtyři roky působilo sdružení na východním Slovensku, kde se v letech 2006 – 2009 uskutečnily čtyři ročníky projektu „Ukážu vám, co dokážu“ zaměřené na volný čas romských dětí žijících v osadě při obci Červenica. V roce 2010 se naše činnost přesunula do České republiky, především do lokalit Ralsko a Slaný. V Ralsku od té doby realizujeme víkendové volnočasové aktivity pro děti a mládež, v minulosti i několik letních příměstských táborů. Ve Slaném jsme rovněž začínali s volnočasovkami, které později doplnil program na podporu finanční gramotnosti pro děti ze ZŠ praktické a tvůrčí soboty pro děti i rodiče. Od podzimu roku 2012 jsme se začali více věnovat vzdělávání. Začali jsme pořádat předškolní kroužky pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu, a od jara 2015 také doučování pro děti, které čerstvě nastoupily na základní školu, za pomoci skupiny místních dobrovolníků. Nedílnou součástí naší práce je v současné době také poradenství pro rodiče, které se snažíme podpořit při vzdělávání jejich dětí.