spolupracujeme

Agentura pro sociální začleňování

Člen Lokálního partnerství Slaný – platformy zabývající se sociálním začleňováním ve Slaném. Skupina vznikla na základě spolupráce města Slaný s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Skupina má ambici zahrnovat všechny důležité partnery, kteří se problematikou začleňování zabývají. Tosara je součástí pracovních skupin sociální služby/rodina a vzdělávání.

Spolupracujeme:

Stránky Agentury zde.

 

Fairaising

motto_FAIR_barva_sm

Sametové posvícení

SP

 

Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný

V rámci multidisciplinárních setkání zástupců škol, zřizovatelů ZŠ, zástupců neziskových organizací, zaměstnavatelů a dalších, se spolupodílíme na tvorbě Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ORP Slaný.

rozvoj

Stránky projektu zde.