spolupracujeme

Platforma pro včasnou péči

Tosara je členem nově vzniklé Platfromy pro včasnou péči, která sdružuje organizace, nadace a další profesionály, kteří mají vliv na včasnou péči dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí ve věku 0-7/ 8 let a jejich rodin.

Agentura pro sociální začleňování

Člen Lokálního partnerství Slaný – platformy zabývající se sociálním začleňováním ve Slaném. Skupina vznikla na základě spolupráce města Slaný s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Skupina má ambici zahrnovat všechny důležité partnery, kteří se problematikou začleňování zabývají. Tosara je součástí pracovních skupin sociální služby/rodina a vzdělávání.

Spolupracujeme:

Stránky Agentury zde.

Fairaising

motto_FAIR_barva_sm

Sametové posvícení

SP