Ostatní služby

Prázdninové aktivity

V současné době pořádáme krátkodobější příměstské tábory. Dříve jsme však realizovali také několik celoměsíčních prázdninových programů na východním Slovensku.

Odpolední kroužky

Všeobecně zaměřené odpolední kroužky, které dětem poskytují jinak nedostupné volnočasové vyžití. Program je složen ze sportovních, kreativních a rozvojových aktivit.

Tvořivé dílny pro děti a rodiče

Celodenní dílny pro rodiče s dětmi zaměřené vždy na jednu výtvarnou techniku (korálkování, fimo, plstění apod.).

Semináře finanční gramotnosti pro děti