Podpora integrace romské menšiny v oblasti vzdělávání ve Slaném a v Praze

Termín realizace: 1.11.2023 – 31.10.2025

Projekt Podpora integrace romské menšiny v oblasti vzdělávání ve Slaném a v Praze, registrační číslo
CZ.03.02.03/00/22_044/0002197, priorita OPZ+: 2 sociální začleňování.

Hlavním cílem projektu je posílení vzdělávacích šancí u romských dětí žijících v sociálně
znevýhodněném prostředí ve Slaném a v Praze 7.

V projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity:

1. Podpora rodičovských kompetencí
2. Multioborová spolupráce
3. Podpora využití dynamické diagnostické metody
4. Posílení participace mladých Romů na vlastním rozvoji a vzdělávání
5. Vzdělávání a supervize zaměstnanců