doučování

Doučování je určeno pro děti od 6 do 10 let. Zaměřuje se na podporu dětí v přípravě na vyučování a zlepšení jejich znalostí v oblastech, kterým ve škole neporozuměly. Hlavním cílem doučování je úspěšné zvládnutí prvního stupně základní školy a prevence přechodu za ZŠ praktickou.

  • Skupinové doučování – zaměřeno na přípravu domácích úkolů, přípravu pomůcek do školy, individuální doplnění vědomostí, motivační aktivity.
  • Individuální doučování – probíhá přímo v rodinách, kdy s dítětem pracuje dobrovolník Tosary, je zaměřeno na individuální doplnění učiva, ale i motivaci dítěte, potažmo celé rodiny.

Doučování Slaný:
Skupinové – Klub Kereka, středa 14:00 – 16:00, Fričova 199, Slaný;
Individuální – v rodinách
kontakt: Martina Kovářová, doucovani@tosara.cz, tel: 739003564