předškolní kroužky

Předškolní kroužky poskytují předškolní vzdělání dětem od 3 do 7 let, které nechodí do běžné mateřské školy. Připravují je na úspěšné zvládnutí 1. třídy ZŠ, které je podstatné pro další vzdělávání dětí. Program kroužků se zaměřuje zejména na:

  • rozlišování barev a tvarů
  • jednoduché počítání
  • přípravu na správné čtení  a psaní v češtině
  • zvýšení slovní zásoby
  • posílení pracovních návyků

V našich kroužcích si děti kromě učení i hrají, zpívají a hýbou se. Vstup do kroužku je zdarma, svačina pro děti zajištěna.

Předškolní kroužky Slaný:
pondělí, středa, pátek 9:00 – 12:00, Fričova 199, Slaný;
kontakt: Emma Vrbová, tel: 608565143