předškolní klub

Předškolní klub poskytuje předškolní vzdělání dětem od 3 do 7 let, které nechodí do běžné mateřské školy. Připravuje je na úspěšné zvládnutí 1. třídy ZŠ, které je podstatné pro další vzdělávání dětí. Program klubu se zaměřuje zejména na:

  • rozlišování barev a tvarů
  • jednoduché počítání
  • přípravu na správné čtení  a psaní v češtině
  • zvýšení slovní zásoby
  • posílení pracovních návyků

V našem klubu si děti kromě učení i hrají, zpívají a hýbou se. Vstup do klubu je zdarma, svačina pro děti zajištěna.

Předškolní klub Slaný:
pondělí – pátek 9:00 – 13:00, Wilsonova 546/7, 274 01 Slaný;
kontakt: Emma Vrbová, tel: 608565143, skolka@tosara.cz