volnočasové programy a kroužky

Klub pro děti  a mládež od 11 do 15 let, nebo na 2. stupni ZŠ, Slaný

Odpolední klub s volnějším programem: deskovky, fotbálek, povídání o tématech, která mladé zajímají, pomoc ve škole, besedy se zajímavými hosty, exkurze, promítání filmů, výlety, vaření a další. Klub má nízkoprahový charakter, zájemci mohou kdykoliv přijít i odejít.

Každé úterý a čtvrtek 15 – 18 hodin, Wilsonova 573, Slaný.

Kontakt: Anna Adamová, anna.adamova@tosara.cz.

 

 

Celodenní zážitkové programy Slaný

Jednodenní víkendové programy cílí na děti od 7 do 15 let, kterým nabízejí možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové aktivity nejsou dostupné. Zároveň děti učí přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení svého volného času, rozvíjejí u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti a jsou prevencí sociálně patologického chování. Programy jsou zpravidla tematicky zaměřené (zdraví, sport, rodina, jak se zabavit venku, peníze, knihy..) a vycházejí z metod zážitkové pedagogiky.

Nejbližší termíny celodenních programů: 23.3.2024. – pro děti od 11 let!!

Kontakt: Adéla Toldeová,  adela.toldeova@tosara.cz.

 

 

Celodenní zážitkové programy Praha

Jednodenní víkendové programy cílí na děti od 7 do 15 let, kterým nabízejí možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové aktivity nejsou dostupné. Zároveň děti učí přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení svého volného času, rozvíjejí u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti a jsou prevencí sociálně patologického chování. Programy jsou zpravidla tematicky zaměřené (zdraví, sport, rodina, jak se zabavit venku, peníze, knihy..) a vycházejí z metod zážitkové pedagogiky.

Nejbližší termíny celodenních programů: 23.3., 6.4., 12.5. 2024

Kontakt: Berenika Macanová,  berenika.macanova@tosara.cz.

 

 

Příměstské tábory

26.-30.8. 2024 Příměstský tábor Praha pro děti od 3 do 6 let. Téma bude upřesněno.