víkendové volnočasové programy

Celovíkendové programy cílí na děti od 6 do 18 let, kterým nabízejí možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové aktivity nejsou dostupné. Zároveň děti učí přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení svého volného času a rozvíjejí u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti. Jsou prevencí sociálně patologického chování u cílové skupiny. Programy jsou zpravidla tematicky zaměřené (zdraví, sport, rodina, jak se zabavit venku, peníze..) a vycházejí z metod zážitkové pedagogiky.

Kontakt: Jana Rejžková, tel: 777653433, email: info@tosara.cz

Víkendové aktivity Ralsko:
Víkend vždy jednou za 3 týdny, sobota Ploužnice – klubovna u fotbalového hřiště, 10:30 – 12:30 a 14:00 – 17:30, Náhlov – centrum NZDM Drak, 10 – 12:30 a 14:00 – 17:00 hod.
Aktuální termíny 2018: 10-11/2, 10-11/3, 31/3 – 1/4, 21-22/4, 12-13/5, 9-10/6, 30/6 – 1/7
Vedoucí programů: Marie Veselá

Víkendové aktivity Slaný:
Sobota vždy jednou za 3 týdny,  10 – 12:30 a 14:00 – 17:00 hod, Fričova 199, Slaný.
Aktuální termíny 2018: 17/02; 03/03; 24/03; 14/04; 05/05; 26/05; 16/06
Vedoucí programů: Mária Jakubovie