víkendové volnočasové programy

Celovíkendové programy cílí na děti od 6 do 18 let, kterým nabízejí možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové aktivity nejsou dostupné. Zároveň děti učí přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení svého volného času a rozvíjejí u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti. Jsou prevencí sociálně patologického chování u cílové skupiny. Programy jsou zpravidla tematicky zaměřené (zdraví, sport, rodina, jak se zabavit venku, peníze..) a vycházejí z metod zážitkové pedagogiky.

Kontakt: Jana Rejžková, tel: 777653433, email: info@tosara.cz

Víkendové aktivity Ralsko:
Víkend vždy jednou za 3 týdny, sobota Ploužnice – klubovna u fotbalového hřiště, 10:30 – 12:30 a 14:00 – 17:30, Náhlov – centrum NZDM Drak, 10 – 12:30 a 14:00 – 17:00 hod.
Aktuální termíny 2018: 6-7/10, 19-20/10, 10-11/11, 1-2/12, 15-16/12
Vedoucí programů: Emma Vrbová a Sára Ondrová

Víkendové aktivity Slaný:
Sobota vždy jednou za 3 týdny,  10 – 12:30 a 14:00 – 17:00 hod, Fričova 199, Slaný.
Aktuální termíny 2018: 29/09, 20/10, 10/11, 1/12
Vedoucí programů: Mária Jakubovie