víkendové volnočasové programy

Jednodenní víkendové programy cílí na děti od 6 do 15 let, kterým nabízejí možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové aktivity nejsou dostupné. Zároveň děti učí přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení svého volného času, rozvíjejí u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti a jsou prevencí sociálně patologického chování. Programy jsou zpravidla tematicky zaměřené (zdraví, sport, rodina, jak se zabavit venku, peníze, knihy..) a vycházejí z metod zážitkové pedagogiky.

V současné době není naplánován žádný víkendový program.

Kontakt: Jana Rejžková, tel: 777653433, email: info@tosara.cz