Předškolní kroužky Slaný 2014

Předškolní kroužky Slaný 2014

Předškolní kroužky ve Slaném jsou určeny pro děti ze sociálně vyloučených, převážně romských, lokalit ve věku 3  –  7 let, které v současné době z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy a jejichž rodinné prostřední neumožňuje zvládnutí standardních předškolních  znalostí a dovedností. V kroužku získají děti právě ty dovednosti, které jim následně umožní plynulý přechod do mateřské či základní školy (a naopak předejdou vstupu na základní školu praktickou) a obecně přispějí k lepšímu zapojení do společnosti.

Kroužky jsou zaměřeny zejména na získání znalostí a dovedností odpovídajících předškolnímu věku dítěte (znalost barev, tvarů, čísel, motorické dovednosti, orientace v prostředí apod.), ale i jazykových a sociálních dovedností, které jsou důležité pro úspěšné fungování v třídním kolektivu i zapojení do výuky. Projekt zároveň pracuje s rodiči dětí, které motivuje k zájmu o předškolní výchovu dětí a vzdělávání vůbec, zejména prostřednictvím pravidelného kontaktu, cíleného poradenství či podmínkou osobně doprovázet děti na kroužky.

Kroužky probíhají dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu od 8:30 do 11:30 v prostorách DDM Slaný (Šultysova 518, Slaný).

Kontaktní osoba: Zuzana Pokorná, tel.736120991

 

Projekt v roce 2014 podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Programu na podporu integrace romské komunity, město Slaný a Nadační fond rodiny Orlických.

Mšmt

Město Slaný

 

 

nfro_logo

 

 

NF Albert