Předškolní kroužky Slaný 2016

Předškolní kroužky Slaný 2016

Předškolní kroužky ve Slaném jsou určeny pro děti ze sociálně vyloučených, převážně romských, lokalit ve věku 3  –  7 let, které v současné době z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy a jejichž rodinné prostřední neumožňuje zvládnutí standardních předškolních  znalostí a dovedností. V kroužku získají děti právě ty dovednosti, které jim následně umožní plynulý přechod do mateřské či základní školy (a naopak předejdou vstupu na základní školu praktickou) a obecně přispějí k lepšímu zapojení do společnosti.

Kroužky jsou zaměřeny zejména na získání znalostí a dovedností odpovídajících předškolnímu věku dítěte (znalost barev, tvarů, čísel, motorické dovednosti, orientace v prostředí apod.), ale i jazykových a sociálních dovedností, které jsou důležité pro úspěšné fungování v třídním kolektivu i zapojení do výuky. Projekt zároveň pracuje s rodiči dětí, které motivuje k zájmu o předškolní výchovu dětí a vzdělávání vůbec, zejména prostřednictvím pravidelného kontaktu, cíleného poradenství či podmínkou osobně doprovázet děti na kroužky.

Kroužky probíhají třikrát týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek od 9:00 do 12:00 v prostorách DDM Slaný (Šultysova 518, Slaný).

Poradenství pro rodiče – po osobní domluvě s poradkyní M. Palečkovou.

 

Kontaktní osoba: Tereza Schwabová, vedoucí kroužků, tel: 608565143

 

MšmtMěsto SlanýNF Albert Nadace Agrofert

 

 

Projekt je finančně podpořen MŠMT ČR, Nadačním fondem Albert, městem Slaný a Nadací Agrofert.