Připojujeme se k Apelu na vládu ČR: Děti jako vládní priorita

V naší práci se každodenně setkáváme s dopady sociální izolace, kterou zažívají děti, které nemohou kvůli vládním opatřením spojeným s koronavirovou epidemí dlouhodobě docházet do škol. Domníváme se, že by měla vláda v těchto situacích na děti myslet více, zejména pak na ty znevýhodněné, na které mají opatření nejhorší dopad, nejen co se týče znalostí, ale především motivace, obecného rozvoje a psychiky. Připojujeme se tedy k Apelu na vládu, který na tento stav upozorňuje a navrhuje některé konkrétní kroky, jak dostat děti bezpečně znovu do škol. Apel, který zpracovaly společnosti Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Člověk v tísni, Centrum Locika a Nevypusť duši a podepsalo mnoho dalších organiazcí, je k přečtení zde.