Ralsko v pohybu

Ralsko v pohybu

Projekt Ralsko v pohybu byl zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeže pocházející z obce Ploužnice (Ralsko), která se vyznačuje špatnou dostupností práce, nedostatkem kontaktu s ostatními obyvateli regionu, malou dopravní dostupností a zejména nedostatečnými možnostmi trávení volného času i vzdělávání se.

Projekt se konal vždy o víkendu jednou za čtrnáct dní. Byl složen jak z různých her a soutěží, tak z kreativních dílen zaměřených na různá témata. Děti si tak během půl roku trvání projektu vyzkoušely různé výtvarné techniky, hru na perkuse a jiné hudební aktivity, dále prošly tanečním hip-hopovým workshopem a divadelní dílnou.

Půlroční program byl zakončen celodenním masopustním průvodem a veselkou. (fotografie zde, video zde)

Smyslem jednotlivých kroužků bylo přivést děti k činnosti, ve které by se mohly najít a pokračovat v ní i po skončení projektu, a také jim dát možnost zažít pocit úspěchu v aktivitě, která je baví. Cílem celého projektu pak bylo nabídnout dětem a mladým lidem z Ploužnice a okolí nové možnosti smysluplného trávení volného času, podpořit jejich kreativitu, vést je k cílevědomému přístupu ke svému životu a motivovat je k samostatnému plánování volného času. Obecně jsme chtěli v lokalitě, kde není příliš silné zázemí co se týče kulturního vyžití a vzdělávání, vytvořit prostor, kde by tyto potřeby dětí mohly být naplňovány, do budoucna třeba i s větší pravidelností.

Realizace projektu: 1.10.2011 – 29.2.2012

Projekt byl finančně podpořen Nadací Vodafone ČR. Podporu však získal také u města Ralsko. Radnice sdružení bezplatně poskytla klubovnu v blízkosti ploužnického fotbalového hřiště, jako důležité zázemí projektu.

Nadace Vodafone