Spolupráce s Přírodní školou

Spolupráce s Přírodní školou

Jsme moc rádi, že jsme před létem mohli navázat spolupráci s pražským gymnáziem Přírodní škola, která si letos vybrala za cíl své tradiční badatelské expedice nám doře známé Ralsko. Skupině studentů a učitelů, jejichž badatelské téma zní Romové a gadžové, jsme během naší červnové víkendovky zprostředkovali kontakt s místními dětmi, se kterými teď 14 dní budují parkurové hřiště, nacvičují divadlo a sdílejí informace o romštině a životě na Ploužnici. Už se moc těšíme na výstupy z celé expedice a děkujeme Přírodní škole za inspirativní setkání!