Tvořivé město

Tvořivé město

V rámci projektu Tvořivé město proběhlo během roku 2012 ve městě Slaný jedenáct výtvarných dílen pro rodiče s dětmi, Romy i Neromy. Dílny, realizované v prostorách husitské fary, tvořily příjemné místo, kde se jejich účastníci jednak zabavili a vyzkoušeli si nové aktivity, a kde se zároveň měli možnost setkat s lidmi, které ve městě sice běžně potkávají, nicméně v přímém kontaktu s nimi nejsou a tudíž se neznají. Vzhledem k tomu, že se jedná o příslušníky dvou různých etnik, která se navíc často odlišují také co se týče místa bydliště či sociální situace, může tato neznalost konkértních lidí vést k různým předsudkům a projevům nesnášenlivosti, kterým jsme právě chtěli pomocí těchto stekání předcházet. Jednotlivé dílny byly různě tematicky zaměřené, inspirované například ročními obdobími či svátky, účastníci si vyzkoušeli například malování na sklo, práci s FIMO, plstění, twist art, pletení košíků či zdobení perníčků.

Realizace projektu: 1.2. – 31.12. 2012

Cíle projektu:

  • umožnit dětem a rodičům smysluplně trávit volný čas, učit se novým věcem, poznat nové aktivity
  • zprostředkovat setkání lidí/spoluobčanů, Romů a Neromů, kteří by se jinak přirozeně nepotkali, případně by společně netrávili volný čas
  • umožnit oběma skupinám se během těchto setkání prostřednictvím zajímavých aktivit lépe poznat, sdílet své zkušenosti, názory či kulturní specifika
  • na základě poznání druhých umožnit Romům i Neromům zrevidovat své dosavadní postoje a předsudky, podpořit je v dalším kontaktu a tím zlepšit klima v celé slánské společnosti
  • prostřednictvím projektu umožnit novým spolupracovníkům sdružení se prakticky seznámit s celým procesem plánování, realizace i hodnocení projektu

Projekt byl podpořen programem Mládež v akci.

Mládež v akci