TZ: Kreslení je zábava! Ukázal dětem letní workshop v Ralsku

TZ: Kreslení je zábava! Ukázal dětem letní workshop v Ralsku

Mezi prázdninové radovánky můžou kromě výletů a koupání patřit i výtvarné aktivity. O tom se o uplynulém víkendu přesvědčily děti z Ralska. V rámci dvou celodenních workshopů si pod vedením pražské výtvarnice Lenky Kubelové a dalších lektorů vyzkoušely různé techniky kresby. Akce byla součástí cyklu víkendových programů, které v Ralsku pořádá už sedmým rokem nezisková organizace Tosara. Místním dětem chce zpříjemnit volný čas, ale také je v mnoha oblastech rozvíjet.

Workshop probíhal každý den v jiné části města. Všude si děti mohly vyzkoušet kresbu uhlem nebo tužkou, střídat různé techniky anebo zkusit něco úplně nového – třeba kreslit nohama nebo pusou. „S ostatními lektory jsme se snažili dětem zábavnou formou, skrze téma lidské postavy, přiblížit jiný způsob tvoření, než na který jsou zvyklé třeba ze školy. Kromě samotné tvorby jsme dávali důraz hlavně na to, aby se uvolnily a zbavily se představ o vlastních limitech, které často zbytečně vnímají,“ říká absolventka AVU Lenka Kubelová. Aktivity se odehrávaly převážně venku, rodiče a další obyvatelé tak mohli tvoření přímo přihlížet, nebo si obrázky přijít prohlédnout na odpolední výstavu s vernisáží, kterou připravily samy děti.

Akce měla zároveň dětem ukázat, že tvoření není jen výtvarná výchova, ale že může být součástí každodenního života. „Snažíme se, aby naše aktivity měly přesah. Rozvíjíme u dětí dovednosti důležité pro jejich budoucí uplatnění, které jim často chybí. Ať už proto, že to mají na zájmové kroužky daleko, anebo proto, že jim to rodinné zázemí neumožňuje,“ vysvětluje pozadí programu jeho koordinátorka Mária Jakubovie. „V první řadě chceme, aby kvalitně trávily volný čas a odnesly si nezapomenutelné zkušenosti, na kterých budou jednou moct stavět. A výsledky už jsou vidět! Děti, se kterými jsme v Ralsku před sedmi lety začínali, se na naše programy doteď vracejí a často vzpomínají na svoje nejlepší zážitky,“ dodává.

Další workshop čeká místní už začátkem srpna, od září bude série pokračovat každý třetí víkend. Programy jsou otevřeny zdarma všem dětem od 6 let.

  

 ————————

Organizace Tosara, z.s. poskytuje od roku 2005 volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a rodiny ze znevýhodněného prostředí. Na podpoře jednotlivých víkendových programů v Ralsku se v letošním roce podíleli Nadační fond Albert, Nadace Euronisa, společnost ŠKODA AUTO a.s., Nadace umění pro zdraví, ale i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací o projektu i organizaci, včetně aktuálních termínů víkendových programů, najdete na stránkách www.tosara.cz.