Žlutý dům

Ukážu vám co dokážu II

Druhý ročník projektu Ukážu Vám, co dokážu zaměřený na prázdninové volnočasové aktivity romských dětí žijících v obci Červenica na východním Slovensku.

Oproti loňskému roku zaznamenal letošní projekt několik změn. V Červenici jsme tentokrát strávili pouze čtrnáct srpnových dní, během nichž jsme si s dětmi nejen hráli, ale připravili jsme pro ně také několik uměleckých workshopů. Hry byly letos zaměřené více tématicky a v každé z nich jsme se snažili rozvíjet konkrétní dovednost. Velký důraz byl kladen na vzájemnou spolupráci dětí a zejména na zapojení těch, které bydlí v chudší části vesnice. Výhodou bylo, že už jsme téměř všechny děti znali, čímž se výrazně zkrátila doba poznávání, seznamování a úvodních her. Program tak mohl být intenzivnější hned od začátku.

Každý den programu se tedy skládal ze dvou částí. V první části jsme s dětmi hráli nejrůznější sportovní, strategické, bojové i jiné hry, ve druhé části se děti účastnily zmíněných dílen.V průběhu prvních tří dnů se konal taneční workshop, který si oblíbily hlavně místní dívky. Lektorka se v kurzu snažila formou pohybových her a hravých cvičení seznámit děti se základními tanečními pohyby, rozvinout v nich cit pro hudbu, rytmus a prostor a naučit je postupně ovládat své tělo. Další dílna byla zaměřena výtvarně. Lektoři s dětmi během několika dní vyzkoušeli různé formy výtvarné tvorby, kresbu, malbu, vytváření fotogramů, koláží apod., a práci s různými materiály. V posledním workshopu jsme se snažili děti seznámit s historií Romů. Workshop probíhal formou třídenní hry, ve které děti pomyslně putovaly z Indie až na Slovensko, stejně jako kdysi Romové, a cestou se seznamovaly s různými specifiky romské historie a tradic. Kromě romských dějin se děti seznámily také s praktickými dovednostmi jako je např. práce s mapou a posílily své orientační schopnosti a prostorovou představivost. Tato forma workshopu, která v sobě spojuje soutěž, získávání nových informací a učení se praktickým dovednostem, se ukázala být pro romské děti velmi vhodná, jelikož při ní daleko lépe dokážou udržet pozornost a přitom se baví.

Obecně lze říci, že jsme se letos zaměřili na spolupráci dětí ve skupině. Většina aktivit tedy probíhala tak, že děti byly rozděleny do různě velkých skupin, kde musely spolupracovat třeba i s dětmi, které nepatří mezi jejich běžné kamarády. Tento fakt je důležitý zejména z toho důvodu, že v Červenici existují dvě skupiny Romů, které se liší svým sociálním postavením a které vzájemně příliš nekomunikují. Při našich hrách ale i tyto děti musely vzájemně kooperovat. Skupiny se v průběhu projektu různě měnily a děti tak měly možnost vyzkoušet si spolupráci téměř se všemi ostatními účastníky. Červenické děti nejsou na takovou spolupráci příliš zvyklé, a tak i nám při hrách často vznikaly menší problémy. Doufáme ale, že se nám v závěru tento nedostatek podařilo alespoň částečně překonat.

Důležitou součástí letošního projektu bylo zapojení dětí z chudší části vesnice do co největšího množství našich aktivit. Díky zkušenostem, které jsme v obci získali v loňském roce, se nám letos podařilo do programu nastálo zapojit zhruba šest těchto dětí, což je dobrým příslibem toho, že jich příští rok bude ještě více.

Během prvního týdne jsme také na obecním úřadě uspořádali jednodenní výstavu fotografií, které zachycovaly průběh loňského projektu. (Fotografie byly v prosinci 2006 vystaveny v pražské kavárně Jericho.) Dětem, které se loňských aktivit účastnily, jsme chtěli připomenout jejich zážitky, ostatní děti i rodiče jsme chtěli výstavou motivovat k tomu, aby se do našeho projektu také zapojili.

Projekt byl v tomto roce financován z vlastních zdrojů organizátorů a příspěvkem od katedry romistiky na FF UK (který nás ovšem zavazoval k další odborné činnosti na místě).

Realizace projektu: 1.8. – 14.8. 2007