Špinavé ruce

Ukážu Vám co dokážu III

Projektem Ukážu vám, co dokážu! III jsme navázali na dva ročníky realizované v předchozích dvou letech. Projekt se opět uskutečnil ve slovenské obci Červenica, a to formou měsíčního programu pro místní romské děti zaměřeného na výměnu kulturních a společenských hodnot, smysluplně trávený volný čas dětí, jejich pozitivní motivaci k vlastnímu rozvoji a na získání nových zkušeností a dovedností dětí i realizátorů. Projekt probíhal od června do listopadu 2008, samotné aktivity s dětmi v Červenici byly realizovány během srpna.

V tomto projektu jsme navázali na loňskou strukturu kratších workshopů. Dětem jsme nabídli několik zaměřených činností, kterým se věnovaly několik dní a které jim nejen umožnily získat určitou dovednost, ale měly i konkrétní výsledek. Dílnami jsme chtěli dát dětem příležitost rozvíjet se v činnosti, která je zajímá, motivovat je a podpořit k pokračování v této činnosti i mimo tento projekt. Zrealizovali jsme šest intenzivních 4 – 14 denních workshopů: taneční, hudební a divadelní workshop, angličtinu, dokumentaristický a video workshop. Dílny probíhaly jedna až tři týdně a účastnily se jich pouze ty děti, které se do nich předem přihlásily. Důležitou součástí všech dílen byly závěrečné prezentace toho, co si děti během nich vyzkoušely a co se naučily. Vystoupení sloužila mimo jiné také jako prostředek komunikace mezi organizátory a rodiči dětí a dalšími obyvateli vesnice.

Celkem se uskutečnily tři prezentace (po druhém, třetím a čtvrtém týdnu projektu). Na první se představil taneční workshop s ukázkami toho, jak probíhaly jednotlivé hodiny a se dvěma choreografiemi sestavenými speciálně pro toto vystoupení. Mladší účastníci hudebního workshopu zde zazpívali několik spirituálů s doprovodem bubínků, starší pak zahráli několik instrumentálních písní na baskytaru, kytaru, perkuse a akordeon. Workshop angličtiny se pak představil krátkou scénkou. Součástí první prezentace byla i výstava obrázků a výrobků, které děti vytvořily v rámci odpoledních výtvarných aktivit. Druhá prezentace měla podobu krásného divadelního představení Romeo a Julie v podání účastníku divadelní dílny. Po představení se rozdávaly noviny, které byly výstupem z dokumentaristického workshopu. Na třetím vystoupení pak účastníci video workshopu promítali hudební videoklip, který během čtyř dnů natočili. Všechny prezentace se vydařily a jednoznačně splnily svůj cíl, ukázat obyvatelům Červenice, co jejich děti dokážou, informovat je o průběhu, aktivitách a organizátorech projektu a také zprostředkovat místním společenskou událost, která by vyplnila jejich volný čas.

Vzhledem k tomu, že jedním z našich hlavních cílů bylo umožnit dětem strávit zábavnou formou a smysluplně volný čas, připravili jsme pro ně kromě workshopů také odpolední program, do kterého se mohly zapojit všechny děti. Program se skládal ze zábavně sportovních her a z výtvarných aktivit a připravovali ho vždy dva lidé. Jeho prostřednictvím jsme se obecně snažili děti zabavit, dát jim možnost se uvolnit, vybít přirozenou agresi a soupeřivost, setkat se s ostatními dětmi, sportovat, prohloubit schopnost spolupráce a kolegiality, vyzkoušet něco nového a naučit se samostatně si organizovat volný čas. Výtvarnými aktivitami jsme chtěli u dětí prohloubit zejména představivost a smysl pro abstrakci.

Kromě toho, že se děti o prázdninách zabavily a naučily se spoustu nových věcí, získaly navíc zkušenost se setkáním s lidmi z odlišného kulturního, sociálního, jazykového a geografického prostředí. Stejně tak pro mladé lidi z České a Slovenské republiky byl projekt jedinečnou příležitostí seznámit se se specifickým sociálním a kulturním prostředím, získat cenné zkušenosti s prací s romskými dětmi, prověřit vlastní schopnosti zaujmout je a získat důvěru dětí i jejich rodičů. Do Červenice letos přijela spousta milých a talentovaných lidí, kteří měli místním dětem i sobě navzájem co předat a zároveň měli chuť se učit novým věcem a získávat nové zkušenosti. Věříme, že se zde podařilo vytvořit dobrý tým i pro další projekty.

Realizace projektu: 1.8. – 31.8.2008

Stejně jako v předchozích letech, i letos spolupracovalo sdružení Tosara na realizaci projektu se slovenskou partnerskou skupinou Angaľate. Projekt byl finančně podpořen programem EU Mládež v akci.

Mládež v akci