Děti u dveří

Ukážu Vám co dokážu IV

Čtvrtý ročník projektu Ukážu vám, co dokážu! zaměřeného na volnočasové aktivity pro romské děti a mládež žijící ve vesničce Červenica na východním Slovensku.

Jelikož jsme byli s chodem loňského projektu velmi spokojeni, snažili jsme se letos jeho strukturu co nejvíce zachovat. Navázali jsme tedy na všechny loňské workshopy: tanec – tentokrát hip hop, angličtinu, hudbu, divadelní dílnu, videoworkshop a novinářský workshop, a přidali ještě jeden kratší písmenový workshop, ve kterém se děti učily pracovat s písmeny a slovy. Každý týden probíhala jedna až dvě dílny, kterých se účastnilo vždy zhruba 5 – 10 dětí. Dovednosti, které děti během workshopů nabyly, ukázaly v závěrečných prezentacích, které se uskutečnily vždy na konci týdne, po skončení dílny. Vystoupení sloužila mimo jiné také jako prostředek komunikace mezi organizátory, rodiči dětí a dalšími obyvateli vesnice a pro vesnici představovala i kulturní zážitek. Obyvatelé Červenice tak měli možnost během měsíce vidět taneční představení složené z několika krátkých hip hopových choreografií, hudební vystoupení s bubínky a zpěvy a vystoupení chlapecké kapely vytvořené speciálně pro hudební workshop, dále divadelní představení, výstavu výtvarných prací a také promítání horou Dráha utrpenia natočeného v rámci videoworkshopu. Přečíst si navíc mohli noviny vytvořené během novinářské dílny.

Kromě workshopů probíhal každý den na místním hřišti odpolední program pro všechny děti zaměřený na nejrůznější hry a výtvarné aktivity. Kromě klasických bojovek a tradičních her si děti letos nově vyzkoušely například žonglování; z výtvarných aktivit pak byly nejúspěšnější zejména linoryty a výroba hadrových panenek. Za účast či výhru v jednotlivých hrách děti získávaly korálky, které si postupně navěšovaly na své náhrdelníky. Ty jim pak zůstaly jako vzpomínka na pěkně prožitý měsíc.

Nově jsme v tomto ročníku pracovali s červenickými mladými lidmi, pro které jsme připravili speciální zhruba čtrnáctidenní program zaměřený na jejich volný čas. Aktivity jsme se snažili přizpůsobit jejich věku a zálibám, důraz byl přitom kladen na jejich vlastní nápady, které jsme jim pomáhali realizovat. Asi největší a nejúspěšnější akcí z celého programu byla návštěva lanového městečka v Košicích.Věnovat jsme se tentokrát rozhodli i dospělým obyvatelům vesnice, pro které jsme připravili večerní keramický workshop.

Kromě dlouholetých zkušených organizátorů programu s námi letos do Červenice přijelo také mnoho nových talentovaných a nadšených lidí, kteří měli místním dětem i sobě navzájem co předat a zároveň měli chuť se učit novým věcem a získávat nové zkušenosti.

Realizace projektu: 1.8. – 31.8. 2009

Na realizaci projektu se kromě sdružení Tosara podílela i naše dlouhodobá partnerská skupina Angaľate a projekt byl opět finančně podpořen programem EU Mládež v akci.

Mládež v akci