Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a Slaný 2016

Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a Slaný 2016

Celoroční víkendový program nabízí dětem a mladým lidem od 6 do 18 let z měst Ralsko (lokality Náhlov a Ploužnice) a Slaný možnost trávit svůj volný čas aktivitami, které v místě nejsou dostupné, vyzkoušet si co nejširší spektrum zájmových aktivit a na některé z nich se zaměřit i do budoucna.

U dětí rozvíjíme schopnosti a znalosti vedoucí k posílení koncentrace, kreativity, sebevědomí a sebeúcty, ale i smyslu pro kolektiv, tolerance a spolupráce či jejich konkurenceschopnosti, děti motivujeme k převzetí zodpovědnosti za aktivní a smysluplné trávení svého volného času. Projekt předchází vzniku sociálně patologických jevů a zvýšení kriminality v lokalitách.

Každý víkend nese jedno téma zaměřené na možnosti trávení volného času, prevenci rizikového životního stylu a uplatnění v běžném životě.

V Ralsku bude během roku 2016 zrealizováno 15 zážitkových víkendů, ve Slaném 12 sobotních programů.

Harmonogram nejbližších programů:

Ralsko:                      Slaný:
24./25.9.                     1.10.
15./16.10.                  22.10.
5./6.11.                      12.11.
26./27.11                    3.12.
17/18.12.

 

 

Mšmt

Skoda_Vektor_Final_3c_gestri

 

 

Nadace Euronisa

Ralsko

Projekt probíhá za finanční podpory MŠMT ČR, společnosti ŠKODA AUTO a.s., Nadace EURONISA a města Ralsko.