Volnočasový klub Téčko

Volnočasový klub Téčko

Projekt Volnočasový klub Téčko byl zaměřen na vytvoření prostoru pro děti ze sociálně vyloučené lokality Ralsko – Ploužnice (Liberecký kraj), ve kterém měly možnost kvalitně a smysluplně trávit volný čas, vzdělávat se a zvyšovat svoje osobnostní i vědomostní kompetence. V rámci projektu bylo během celého roku 2012 zorganizováno 22 víkendových pobytů přímo v Ploužnici zaměřených právě na volnočasové aktivity. Program byl složen z výtvarných, sportovních a zážitkových aktivit, hudebních, tanečních a divadelních workshopů či výletů. Programu se celkem zúčastnilo přes 70 dětí, jednoho víkendu pak průměrně 20 dětí.

Realizace projektu: 1.1. – 31.12. 2012

Cíle projektu:

  • umožnit dětem smysluplně trávit volný čas
  • rozvíjet schopnosti a znalosti dětí a posílit tak jejich pozici ve společnosti, jejich konkurenceschopnost
  • poskytnout dětem službu, která v místě chybí a za kterou nemohou z ekonomických či jiných důvodů dojíždět
  • vytvořit pro děti prostor, kde budou mít možnost se zabavit a zároveň hravou formou rozvíjet své schopnosti, dovednosti a vědomosti, posílit zdravou soutěživost a sebevědomí, smysl pro kolektiv, spolupráci a také toleranci, ať už vůči jiným etnikům či fyzickému handicapu (v této skupině aktuální)
  • posílit u dětí smysl pro pravidelnost, organizovanost a komunikaci s autoritou
  • poskytnout dětem pocit, že o ně má někdo zájem a že něco dokážou
  • předcházet sociálně-patologickému chování u dětí

Projekt volně navázal na předchozí aktivity sdružení v lokalitě, volnočasově vzdělávací projekt Ralsko v pohybu a letní příměstský tábor.

Projekt byl podpořen sbírkovým projektem Pomozte dětem organizovaným ČT a NROS.

Kuře