Vzdělávací klub Kereka

Vzdělávací klub Kereka

Projekt poskytuje vzdělávací programy – individuální a skupinové doučování a předškolní kroužky – dětem a rodinám ze Slaného, pro které jsou tyto služby v současné době jinak nedostupné. Cílem projektu je příprava dětí na úspěšný vstup na základní školu, prevence jejich následného přeřazení do ZŠ praktické a motivace dětí i rodin k dalšímu vzdělávání. Projekt vyrovnává šance na vzdělání u všech potřebných dětí.

Termín realizace: 1.4.2015 – 31.3.2016

Kontakty:

  • Hlavní kontaktní osoba zodpovědná za propagaci: Jana Rejžková, info@tosara.cz, tel: 777653433
  • Vedoucí předškolních kroužků: Zuzana Pokorná, tel: 736120991
  • Koordinátorka doučování: Marie Palečková, doucovani@tosara.cz, tel: 608565143
 hhh
hhh
loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
                                                                                                                                                              Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.