Budování kapacit Tosary - udržitelnost

Budování kapacit Tosary – udržitelnost

Termín realizace: 1.9. 2022 – 31. 8. 2023

Projektu se zaměřuje na posilování udržitelnosti organizace Tosara, s ohledem na vybrané aspekty z oblasti služeb – podpora využití dynamické diagnostiky; PR/fundraisingu – naplňování fundraisingového plánu; a řízení týmu – supervizní podpora ředitelky i zaměstnanců. Cílem je nastavit takové procesy dovnitř organizace i navenek, které pomohou Tosaře být rozpoznatelnou, transparentní a stabilní organizací pro podporovatele, veřejnost, ale i vlastní zaměstnance.

Projekt byl podpořen v rámci grantové výzvy Budování kapacit organizací z Platformy pro včasnou péči, Nadací OSF.