Dětská skupina Tosara

Dětská skupina Tosara

Termín realizace: 1.7.2022 – 30.9.2023 Projekt Dětská skupina Tosara, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017342 je ralizován v rámci prioritní osy ESF OPZ: 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup,…

Letní a volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny

Letní a volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny

Termín realizace: 1.5. – 31.12.2022 Projekt je vázán na poskytování humanitární a související pomoci lidem na útěku před válečným konfliktem na Ukrajině, zejména pak dětem, mladým lidem a jejich rodinám. Zaměřuje se na volnočasovou podporu ukrajinských dětí ve Slaném –…

Letní příměstský tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Letní příměstský tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Termín realizace: 1.7. – 31.8.2022 V rámci projektu jsme ve Slaném zorganizovali týdenní příměstský tábor pro děti a mládež od 6 do 15 let, žijící převážně v sociálně slabém prostředí. Tábor se uskutečnil v týdnu od 8. do 12. srpna,…

Podpora v projektu Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme"

Podpora v projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Termín realizace: 18.3. – 30.9.2022 Volné prostředky získané v rámci projektu jsme se rozhodli využít na vzdělávání našeho týmu, jehož cílem je zlepšení a rozšíření naší podpory předškolním a školním dětem žijícím v sociálně znevýhodněném prostředí. Z prostředků jsme uhradili…

Podpora kompetencí v oblasti vzdělávání v rodinách ze sociálně nepříznivého prostředí ve Slaném

Termín realizace: 1.1. – 31.12.2022 Projekt se zaměřuje na komplexní podporu ve vzdělávání školních dětí z rodin žijících v sociálně nepříznivém prostředí ve Slaném. V rámci projektu realizujeme dvě stěžejní aktivity, podporu rodičovských kompetencí (poradenství a doučování dítěte s rodičem)…