Herna Slaný

Herna Slaný

V rámci projektu byly během roku 2011 pořádány odpolední volnočasové kroužky pro děti ze sociálně slabších rodin/lokalit ve Slaném. Náplní aktivit byly nejrůznější hry, soutěže, výtvarné, sportovní a hudební aktivity. V polovině roku se uskutečnil výlet do pražské ZOO, v…

Děti u dveří

Ukážu Vám co dokážu IV

Čtvrtý ročník projektu Ukážu vám, co dokážu! zaměřeného na volnočasové aktivity pro romské děti a mládež žijící ve vesničce Červenica na východním Slovensku. Jelikož jsme byli s chodem loňského projektu velmi spokojeni, snažili jsme se letos jeho strukturu co nejvíce zachovat….

Špinavé ruce

Ukážu Vám co dokážu III

Projektem Ukážu vám, co dokážu! III jsme navázali na dva ročníky realizované v předchozích dvou letech. Projekt se opět uskutečnil ve slovenské obci Červenica, a to formou měsíčního programu pro místní romské děti zaměřeného na výměnu kulturních a společenských hodnot,…

Žlutý dům

Ukážu vám co dokážu II

Druhý ročník projektu Ukážu Vám, co dokážu zaměřený na prázdninové volnočasové aktivity romských dětí žijících v obci Červenica na východním Slovensku. Oproti loňskému roku zaznamenal letošní projekt několik změn. V Červenici jsme tentokrát strávili pouze čtrnáct srpnových dní, během nichž jsme…

Malování na prostěradlo

Ukážu vám co dokážu!

V srpnu 2006 jsme v rámci o.s. Tosara realizovali projekt Ukážu vám , co dokážu!  zaměřený na romské děti z východoslovenské obce Červenica a jejich volný čas. Proč? Romové na východním Slovensku jsou jednou z nejchudších komunit v Evropě. Žijí v ghettech, na okrajích vesnic,…