Adaptační skupinka pro ukrajinské předškoláky ve Slaném

Adaptační skupinka pro ukrajinské předškoláky ve Slaném

Termín realizace: 1.4. – 31. 8. 2022 V rámci projektu realizujeme adaptační skupinu pro předškoláky ve věku 4 – 6 let z ukrajinských uprchlických rodin ve Slaném. Skupinka je otevřena každý všední den dopoledne od 9 do 13 hodin, s…

Předškolní klub Tosara

Předškolní klub Tosara

Termín realizace: 1. 11. 2021  – 31. 10. 2022 V rámci projektu se zaměřujeme na úspěšné fungování inkluzivního předškolního klubu Tosara, který ve Slaném poskytuje každý den od 8 do 15 hod prostor pro vzdělávání a rozvoj všem dětem bez…

Posílení komunikačních strategií a nástrojů v Tosaře

Posílení komunikačních strategií a nástrojů v Tosaře

Termín realizace: 1.9. 2021 – 30. 8. 2022 Projekt se zaměřuje na posílení oblasti PR a fundraisingu v Tosaře. Prostřednictvím vytvoření pracovní pozice PR pracovník/fundraiser a nových komunikačních nástrojů chceme především nastavit procesy komunikace s dárci, širším okruhem spolupracovníků, podporovatelů…

Volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném

Volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném

Termín realizace: 4. 10. 2021 – 30. 6. 2022 Projekt zpřístupňuje dětem školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí volnočasové aktivity, jejichž návštěvu si právě kvůli prostředí, ve kterém vyrůstají, běžně nemohou finančně dovolit, případně k ní nemají motivaci. V rámci…

Cesty k trvalé změně vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí ve Slaném

Cesty k trvalé změně vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí ve Slaném

Realizace 1.1. – 31.12. 2021 Cílem projektu je nastavení základních principů vedoucích k podpoře rovného přístupu ke vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí ve Slaném. Projektové aktivity: 1. Změna koncepce předškolního centra Tosary od září 2021 – Centrum částečně otevřeme…