Předškolní vzdělávání ve Slaném 2018

Předškolní vzdělávání ve Slaném 2018

V rámci projektu realizujeme předškolní klub a pedagogické poradenství pro rodiny. Předškolní klub je určen slánským dětem ve věku 3 – 7 let, které z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy a jejichž rodinné zázemí často nemá kapacity rozvíjet předškolní…

Podpora školní úspěšnosti dětí ve Slaném - Pomozte dětem 2018/2019

Podpora školní úspěšnosti dětí ve Slaném – Pomozte dětem 2018/2019

Účelem projektu je zabezpečení podpůrné sítě vzdělávacích služeb pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném, s cílem zvýšit jejich školní úspěšnost a podpořit vztah ke vzdělávání. Skrze realizaci předškolního klubu, programu doučování a poradenství rodinám posilujeme znalosti a dovednosti…

Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a Slaný 2018

Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a Slaný 2018

Celoroční víkendový program nabízí dětem a mladým lidem od 6 do 18 let z měst Ralsko (lokality Náhlov a Ploužnice) a Slaný možnost trávit svůj volný čas aktivitami, které v místě nejsou dostupné, vyzkoušet si co nejširší spektrum zájmových aktivit…

Předškolní vzdělávání ve Slaném 2017

Předškolní vzdělávání ve Slaném 2017

V rámci projektu realizujeme předškolní klub a pedagogické poradenství pro rodiny. Předškolní klub je určen slánským dětem ve věku 3 – 7 let, které z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy a jejichž rodinné zázemí často nemá kapacity rozvíjet předškolní…

Doučovací klub Kereka 2017

Doučovací klub Kereka 2017

Doučování usnadňuje dětem od 6 do 10 let ze Slaného obtížné období nástupu na základní školu. Pomáhá jim úspěšně projít nejtěžšími prvními ročníky a předcházet potížím, kvůli kterým by mohly být přeřazeny do praktické nebo speciální školy. Nejde nám jen…