Cesty k trvalé změně vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí ve Slaném

Cesty k trvalé změně vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí ve Slaném

Realizace 1.1. – 31.12. 2021

Cílem projektu je nastavení základních principů vedoucích k podpoře rovného přístupu ke vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí ve Slaném.

Projektové aktivity:

1. Změna koncepce předškolního centra Tosary od září 2021 – Centrum částečně otevřeme i dětem žijícím mimo sociální vyloučení. Dojde tak k přirozenému propojení naší cílové skupiny s širší společností a přispěje k inkluzi klientů v co nejranějším věku, kdy předpokládáme oboustranný pozitivní vliv.

2. Vytvoření metodiky začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ – Metodika postihne nástup sociálně znevýhodněných dětí do 1. třídy ZŠ, popíše úskalí a specifika dětí, nastíní vhodné postupy a propojení co nejvíce relevantních aktérů (neziskovka, rodina, škola, psycholog apod.).

3. Diagnostika dětí, spolupráce s PPP – Chceme zahájit systémovou spolupráci s kvalitními pedagogicko-psychologickými poradnami využívajícími především dynamickou diagnostiku, které budou schopné vyšetřit naše klienty komplexně, se znalostí prostředí a situace dětí.

Projekt byl podpořen Nadací České spořitelny v rámci spolupráce s Platformou pro včasnou péči.