Letní a volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny

Letní a volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny

Termín realizace: 1.5. – 31.12.2022

Projekt je vázán na poskytování humanitární a související pomoci lidem na útěku před válečným konfliktem na Ukrajině, zejména pak dětem, mladým lidem a jejich rodinám. Zaměřuje se na volnočasovou podporu ukrajinských dětí ve Slaném – na realizaci příměstského tábora a dalších letních volnočasových aktivit navázaných na probíhající činnost adaptační skupinky pro předškolní děti z Ukrajiny. Cílem je rozšířit možnosti apatace těchto dětí v českém prostředí, podpora zapojení do smíšených kolektivů a seznamování se s češtinou.

Projekt je podpořen Nadací Albatros.