Naše hry pomáhají

Životní úspěch dětí ovlivňuje už školka. Alespoň 2 roky v MŠ zvyšují dětem šanci na začlenění do běžné základní školy. Naše autorské hry pomáhají získat předškolní vzdělání dětem, které do spádové školky chodit nemohou.