profil

Tosara je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 vytváří otevřené prostředí pro rozvoj, vzdělávání a volný čas dětí, mladých lidí a rodin, se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti žijící v sociálně nepříznivých podmínkách.

Vize

Věříme, že všechny děti by měly mít šanci žít a vzdělávat se v prostředí, které je otevřené maximálnímu rozvoji dle jejich individuálních možností a potřeb. Měly by mít možnost si především hrát, získávat rozhled a setkávat se s co největším množstvím podnětů.

Poslání

Dětem a rodinám, které žijí z etnických, kulturních či jiných příčin v sociálně znevýhodněném prostředí, a mají díky tomu snížené šance na plnohodnotný rozvoj, poskytujeme prostřednictvím vzdělávacích a volnočasových aktivit nástroje k získání dovedností nezbytných pro jejich zapojení do hlavního vzdělávacího proudu i pro jejich budoucí životní dráhy. Zároveň usilujeme o kultivaci veřejného prostoru i vzdělávacího systému vedoucí k větší otevřenosti a podpoře individuálních potřeb a možností každého dítěte.

Cíle

  • rozvoj osobnostních kompetencí a podmínek pro vzdělávání u dětí, mládeže a rodin žijících v sociálně znevýhodněném prostředí
  • prevence sociálně patologických jevů
  • podpora dobrovolnictví
  • zlepšení povědomí společnosti o situaci v sociálně vyloučených lokalitách a její zapojení do aktivit organizace; podpora tolerance ve společnosti
  • rozvoj občanské společnosti

Historie

Nezisková organizace Tosara vznikla na katedře romistiky FF UK v roce 2005 s cílem zlepšování životních podmínek dětí, mladých lidí a rodin žijících v sociálně vyloučených komunitách, především prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit. První volnočasové prázdninové projekty pro děti jsme uskutečnili v letech 2006-2009 na východním Slovensku v obci s romskou osadou Červenica. V roce 2010 se naše činnost přesunula do České republiky, do lokalit Ralsko a Slaný, kde v té době nebyly služby pro sociálně znevýhodněné lidi dobře zastoupené. V Ralsku proběhlo devět ročníků zážitkových celovíkendových programů pro děti a mládež, které se od roku 2020 přesunuly do města Kladno. Ve Slaném se služby profilovaly spíše vzdělávacím směrem. Původní volnočasovky tak doplnil v roce 2012 ještě předškolní klub, od roku 2015 doučování s podporou dobrovolníků a návazné poradenství pro rodiny týkající se vzdělávání. Tosara se také dlouhodobě zapojuje do vytváření koncepcí sociální integrace a inkluze města Slaný.
Za dobu působení Tosary na území ČR prošlo našimi programy kolem šesti set dětí, mladých lidí a rodičů. Přes 70 dětí jsme připravili ke školnímu zápisu, stovka školáků si díky nám zlepšila pravidelnou přípravu do školy, potažmo prospěch. Několik stovek účastníků volnočasovek si odneslo zážitky, které by bez nás jen těžko získávaly. Věříme, že všechny děti i rodiny pocítily zájem o jejich osudy a získaly skrze pracovníky Tosary trochu větší důvěru v okolní společnost, ale i v sama sebe.