spolupracujeme

Platforma pro včasnou péči

Tosara je členem nově vzniklé Platfromy pro včasnou péči, která sdružuje organizace, nadace a další profesionály, kteří mají vliv na včasnou péči dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí ve věku 0-7/ 8 let a jejich rodin.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Komise pro dostupné bydlení města Slaný

Tosara je členem městské Komise pro dostupné bydlení, která vznikla jako jeden z výstupů spolupráce města Slaný s Agenturou pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Komise předkládá a posuzuje návrhy uchazečů o sociální byty ve Slaném.

Spolupracujeme:

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Zažít město jinak

Druhým rokem spolupracujeme s platformou Zažít město jinak organizace Automat, která každoročně pořádá sousedské slavnosti v Praze a dalších obcích po celé ČR. Tosara zrealizovala dva ročníky akce Zažít Slaný jinak, vždy ve spolupráci se slánskými městskými slavnostmi Rožnění uherského býka.