Podpora inkluze ve Slaném

Podpora inkluze ve Slaném

Realizace: květen 2019 – duben 2022.

V rámci projektu realizujeme:

Vzdělávací centrum pro předškolní děti – určeno pro předškolní děti 3-7 let, cílem vzdělávacího centra je zvyšování účasti dětí ze sociálně slabšího prostředí v předškolním vzdělávání. Centrum je otevřeno každý všední den od 8:00 do 15:00 (v pátek od 8:00 do 13:00), s dětmi pracujeme skupinově, s využitím prvků metody Grunnlaget.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – určeno pro žáky ZŠ, cílem aktivity je podpořit žáky v dosahování školního úspěchu, zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání, ale i podpořit jejich osobní pohodu ve škole. Nabízíme individuální doučování a zároveň 1 x týdně odpoledne doučování skupinové.

Podpora rodičů a spolupráce s nimi – cílem aktivity je motivace rodičů k podpoře vzdělávání jejich dětí, spolupráce a komunikace rodin s důležitými aktéry, kteří se přímo nebo nepřímo dotýkají vzdělávání jejich dětí, především se vzdělávacími institucemi.

Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání neúčastní – cílem aktivity je zvýšit zapojení rodin do předškolního vzdělávání, v ideálním případě umístit dítě v předškolním věku do MŠ.

Projekt je realizován v partnerství s organizací Romodrom, o.p.s.

Projekt je financován Evropskou unií.