Podpora kompetencí v oblasti vzdělávání v rodinách ze sociálně nepříznivého prostředí ve Slaném

Termín realizace: 1.1. – 31.12.2022

Projekt se zaměřuje na komplexní podporu ve vzdělávání školních dětí z rodin žijících v sociálně nepříznivém prostředí ve Slaném. V rámci projektu realizujeme dvě stěžejní aktivity, podporu rodičovských kompetencí (poradenství a doučování dítěte s rodičem) a podporu samotných dětí v přípravě do školy formou individuálního a skupinového doučování.

Projekt je podpořen z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu
v rámci tematického zadání „Podpora sociálních aktivit“.