Podpora školní úspěšnosti dětí ve Slaném - Pomozte dětem 2018/2019

Podpora školní úspěšnosti dětí ve Slaném – Pomozte dětem 2018/2019

Účelem projektu je zabezpečení podpůrné sítě vzdělávacích služeb pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném, s cílem zvýšit jejich školní úspěšnost a podpořit vztah ke vzdělávání. Skrze realizaci předškolního klubu, programu doučování a poradenství rodinám posilujeme znalosti a dovednosti dětí potřebné ke zvládnutí běžné školní docházky (nikoliv na ZŠ praktické). Tím přispíváme ke zvýšení jejich šance prožít plnohodnotný život mimo sociální vyloučení.

Délka trvání projektu: 1.7.2018 – 30.6.2019.

Projet byl podpořen z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.