Podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném 2019

Podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném 2019

Účelem projektu je zabezpečení podpůrné sítě vzdělávacích služeb pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném, s cílem zvýšit jejich školní úspěšnost a podpořit vztah ke vzdělávání. Skrze realizaci předškolního klubu, programu doučování a poradenství rodinám posilujeme znalosti a dovednosti dětí potřebné ke zvládnutí běžné školní docházky (nikoliv na ZŠ praktické). Tím přispíváme ke zvýšení jejich šance prožít plnohodnotný život mimo sociální vyloučení.

Délka trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019.

Projet byl podpořen Nadačním fondem Albert, dále z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí a dalšími individuálními dárci.