Podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném

Podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném

Projekt rozšiřuje možnosti materiálního zabezpečení našeho předškolního centra a doučování, ale i možnosti zajímavých exkurzí a výletů pro děti.
Zároveň nabízí odbornou podporu našim pracovníkům s dětmi v podobě různých školení a seminářů.

Projekt podpořil Nadační fond Albert v programu Bertík pomáhá 2020.