Podpora v projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Termín realizace: 18.3. – 30.9.2022

Volné prostředky získané v rámci projektu jsme se rozhodli využít na vzdělávání našeho týmu, jehož cílem je zlepšení a rozšíření naší podpory předškolním a školním dětem žijícím v sociálně znevýhodněném prostředí. Z prostředků jsme uhradili dva kurzy:

1) Akreditované školení dynamické diagnostiky LPAD pro naši poradkyni pro rodiče a diagnostičku  – osvojení metody umožní naše kliety diagnostikovat dynamickou metodou, která u každého dítěte dokáže odhalit jeho potenciál rozvoje a učení a je alternativou a doplňkem k tradičním diagnostickým metodám využívaným většinou pedagogicko-psychologických poraden (PPP), které odrážejí spíš aktuální sav schopností dítěte. Diagnostiku využijeme jak interně při doučování dětí, tak ve spolupráci s PPP při společné diagnostice našich klientů.

2) Kurz metody konceptuálního učení Grunnlaget – školení pro všechny přímé pracovníky organizace v norské metodě Grunnlaget, kterou dlouhudobě využíváme především pro práci s předškolními dětmi, avšak řada zaměstnanců v ní ještě proškolena nebyla. Metoda je vhodná pro děti ze znevýhodněného prostředí, které nemají utvořené základní pojmové kategorie.

„Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme“.