Posílení komunikačních strategií a nástrojů v Tosaře

Termín realizace: 1.9. 2021 – 30. 8. 2022

Projekt se zaměřuje na posílení oblasti PR a fundraisingu v Tosaře. Prostřednictvím vytvoření pracovní pozice PR pracovník/fundraiser a nových komunikačních nástrojů chceme především nastavit procesy komunikace s dárci, širším okruhem spolupracovníků, podporovatelů a veřejnosti. Cílem projektu je jasně definovat a deklarovat pozici Tosary a jejích služeb, směrem dovnitř organizace i navenek, tak aby byla rozpoznatelná a transparentní.

Projekt byl podpořen v rámci grantové výzvy Budování kapacit organizací z Platformy pro včasnou péči, Nadací OSF.