víkendové volnočasové programy

Jednodenní víkendové programy cílí na děti od 6 do 15 let, kterým nabízejí možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové aktivity nejsou dostupné. Zároveň děti učí přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení svého volného času, rozvíjejí u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti a jsou prevencí sociálně patologického chování. Programy jsou zpravidla tematicky zaměřené (zdraví, sport, rodina, jak se zabavit venku, peníze, knihy..) a vycházejí z metod zážitkové pedagogiky.

Termíny programů Slaný 2020:
Vždy sobota 10 – 12:30 a 14:00 – 17:00 hod, Wilsonova 546/7, Slaný.

3.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.

Vedoucí programů: Magdaléna Šipka

Kontakt: tel: 777653433, email: info@tosara.cz