Předškolní vzdělávání ve Slaném 2018

Předškolní vzdělávání ve Slaném 2018

V rámci projektu realizujeme předškolní klub a pedagogické poradenství pro rodiny. Předškolní klub je určen slánským dětem ve věku 3 – 7 let, které z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy a jejichž rodinné zázemí často nemá kapacity rozvíjet předškolní dovednosti potřebné k nástupu na ZŠ. Děti se tu učí vše důležité pro plynulý přechod do mateřské nebo základní školy a pro lepší zapojení do života vůbec. Klub jsou zaměřen hlavně na získání znalostí a dovedností odpovídajících předškolnímu věku dítěte (znalost barev, tvarů, čísel, grafomotorické dovednosti, orientace v prostředí apod.), ale i na neméně důležité dovednosti jazykové a sociální. Prostor věnujeme i hudbě, pohybu a volné hře.

Poradenství pro rodiče je zaměřené především na tyto oblasti:

  • detailní pohled na pokroky dětí na kroužku, řešení případných problémů
  • doporučení, jak s dětmi pracovat doma
  • konzultace dalších možností předškolního vzdělávání dětí, podpora při přihlášení dětí do mateřské školy, případně do školy základní a pomoc rodičům s jejím výběrem
  • poskytnutí podpory s porozuměním výsledků z vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách
  • doporučení dalších specialistů, např. logoped, a další.

Klub je otevřen třikrát týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek od 9:00 do 12:00 v prostorách Tosary na adrese Fričova 199, Slaný.

Kontaktní osoba: Kristýna Kopecká, vedoucí klubu, tel: 608565143

Poradenství pro rodiče:  po osobní domluvě s poradkyní Z. Pokornou.

NF Albert 

Projekt je finančně podpořen Ministerstven školství, mládeže a tělovýchovy, Nadačním fondem Albert, z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.