Profesionalizace organizace Tosara

 

Termín realizace: 1.9.2023 – 31.8.2025

Projekt Profesionalizace organizace Tosara, registrační číslo CZ.03.02.03/00/22_042/0001477, je realizován v rámci priority OPZ+: 2. Sociální začleňování.

Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje a strategie pro to, aby byla Tosara pro veřejnost i dovnitř srozumitelnou, komunikující a udržitelnou organizací mající vliv na podporu Romů.

V projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity:

1. Strategické plánování
2. Rozvoj fundraisingu a projektového managementu
3. Rozvoj lidských zdrojů
4. Posílení PR
5. Zapojení do platforem